เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้ายุทธศาสตร์/แผนงาน
Download File


Download File

Download File

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)


แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562


แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561


ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563