เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้ากองการศึกษา
นางปณิดา อุ่นศิริ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายสุเมธ ทุนกาศ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
น.ส.กนกวรรณ เป็งทานันท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
น.ส.อรุณี ชำนาญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
น.ส.จารุณี ปิตโต
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น