เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าสมาชิกสภา
นายสมพงค์ ลาพิงค์
ประธานสภาเทศบาล
ร.ต.อ.เผ่าพันธ์ ทุนกาศ
รองประธานสภาเทศบาล
นายชาติชาย ชุ่มมงคล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้า
ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี
เลขานุการสภา
นายบุญลับ ปงกันคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้า
นายต๋าคำ ธรรมรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้า
นายกฤต มูลแจ่ม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้า
นายอภิสิทธิ์ ไชยรินทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้า
นางวงษ์เดือน ปินทรายมูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้า
นางเกษร แสนคำหล่อ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้า
นางอำพัน เมืองสุวรรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้า
นางไพรินทร์ คำมี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้า
นายบุญเลิศ จินดาธรรม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้า

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น