เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าหัวหน้าส่วนราชการ
ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี
ปลัดเทศบาลตำบลจันจว้า เบอร์โทรศัพท์ 095-6868342
นายสมศักดิ์ คำลือ
รองปลัดเทศบาลตำบลจันจว้า
นางดารินทร์ ตารินทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางอุไรวรรณ์ เป็งสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางรัตนา วงศ์ปัญญา
ผูัอำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นายคเชนทร์ ไชยเจริญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางปณิดา อุ่นศิริ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น