เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าแหล่งท่องเที่ยว
+2

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (หนองมโนราห์)...

เปิดดู 39

หอดูนกเวียงหนองหล่ม

เปิดดู 653

สะพานชมธรรมชาติ

เปิดดู 518

วิถีไทย วิถียอง

เปิดดู 730

หนองมโนราห์

เปิดดู 715

วัดพระธาตุทศพลญาณ(วัดป่าหมากหน่อ)

เปิดดู 719