เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าแหล่งท่องเที่ยว

หอดูนกเวียงหนองหล่ม

เปิดดู 425

สะพานชมธรรมชาติ

เปิดดู 282

วิถีไทย วิถียอง

เปิดดู 404

หนองมโนราห์

เปิดดู 454

วัดพระธาตุทศพลญาณ(วัดป่าหมากหน่อ)

เปิดดู 438