เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าแหล่งท่องเที่ยว

หอดูนกเวียงหนองหล่ม

เปิดดู 306

สะพานชมธรรมชาติ

เปิดดู 206

วิถีไทย วิถียอง

เปิดดู 323

หนองมโนราห์

เปิดดู 359

วัดพระธาตุทศพลญาณ(วัดป่าหมากหน่อ)

เปิดดู 356