เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าแหล่งท่องเที่ยว
+1

เวียงหนองหล่ม

เปิดดู 419

+2

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (หนองมโนราห์)...

เปิดดู 210

หอดูนกเวียงหนองหล่ม

เปิดดู 1,028

สะพานชมธรรมชาติ

เปิดดู 724

วิถีไทย วิถียอง

เปิดดู 967

หนองมโนราห์

เปิดดู 1,126

วัดพระธาตุทศพลญาณ(วัดป่าหมากหน่อ)

เปิดดู 6,836