เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าแหล่งท่องเที่ยว

หอดูนกเวียงหนองหล่ม

เปิดดู 351

สะพานชมธรรมชาติ

เปิดดู 234

วิถีไทย วิถียอง

เปิดดู 350

หนองมโนราห์

เปิดดู 390

วัดพระธาตุทศพลญาณ(วัดป่าหมากหน่อ)

เปิดดู 377