เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าแหล่งท่องเที่ยว

หอดูนกเวียงหนองหล่ม

เปิดดู 226

สะพานชมธรรมชาติ

เปิดดู 156

วิถีไทย วิถียอง

เปิดดู 261

หนองมโนราห์

เปิดดู 289

วัดพระธาตุทศพลญาณ(วัดป่าหมากหน่อ)

เปิดดู 294