เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าแหล่งท่องเที่ยว

หอดูนกเวียงหนองหล่ม

เปิดดู 591

สะพานชมธรรมชาติ

เปิดดู 453

วิถีไทย วิถียอง

เปิดดู 668

หนองมโนราห์

เปิดดู 644

วัดพระธาตุทศพลญาณ(วัดป่าหมากหน่อ)

เปิดดู 647