เทศบาลตำบลจันจว้า

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าแหล่งท่องเที่ยว
+1

เวียงหนองหล่ม

เปิดดู 208

+2

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (หนองมโนราห์)...

เปิดดู 145

หอดูนกเวียงหนองหล่ม

เปิดดู 866

สะพานชมธรรมชาติ

เปิดดู 650

วิถีไทย วิถียอง

เปิดดู 882

หนองมโนราห์

เปิดดู 963

วัดพระธาตุทศพลญาณ(วัดป่าหมากหน่อ)

เปิดดู 4,001