เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าแหล่งท่องเที่ยว
+1

เวียงหนองหล่ม

เปิดดู 73

+2

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (หนองมโนราห์)...

เปิดดู 94

หอดูนกเวียงหนองหล่ม

เปิดดู 758

สะพานชมธรรมชาติ

เปิดดู 586

วิถีไทย วิถียอง

เปิดดู 804

หนองมโนราห์

เปิดดู 852

วัดพระธาตุทศพลญาณ(วัดป่าหมากหน่อ)

เปิดดู 1,372