เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าแหล่งท่องเที่ยว

หอดูนกเวียงหนองหล่ม

เปิดดู 391

สะพานชมธรรมชาติ

เปิดดู 261

วิถีไทย วิถียอง

เปิดดู 381

หนองมโนราห์

เปิดดู 422

วัดพระธาตุทศพลญาณ(วัดป่าหมากหน่อ)

เปิดดู 410