เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าแหล่งท่องเที่ยว

หอดูนกเวียงหนองหล่ม

เปิดดู 14

สะพานชมธรรมชาติ

เปิดดู 51

วิถีไทย วิถียอง

เปิดดู 187

หนองมโนราห์

เปิดดู 197

วัดพระธาตุทศพลญาณ(วัดป่าหมากหน่อ)

เปิดดู 210