เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าแหล่งท่องเที่ยว

หอดูนกเวียงหนองหล่ม

เปิดดู 469

สะพานชมธรรมชาติ

เปิดดู 336

วิถีไทย วิถียอง

เปิดดู 428

หนองมโนราห์

เปิดดู 496

วัดพระธาตุทศพลญาณ(วัดป่าหมากหน่อ)

เปิดดู 470