เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าแหล่งท่องเที่ยว

หอดูนกเวียงหนองหล่ม

เปิดดู 267

สะพานชมธรรมชาติ

เปิดดู 178

วิถีไทย วิถียอง

เปิดดู 292

หนองมโนราห์

เปิดดู 324

วัดพระธาตุทศพลญาณ(วัดป่าหมากหน่อ)

เปิดดู 322