เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าแหล่งท่องเที่ยว

หอดูนกเวียงหนองหล่ม

เปิดดู 155

สะพานชมธรรมชาติ

เปิดดู 92

วิถีไทย วิถียอง

เปิดดู 222

หนองมโนราห์

เปิดดู 240

วัดพระธาตุทศพลญาณ(วัดป่าหมากหน่อ)

เปิดดู 250