เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าแหล่งท่องเที่ยว
+1

เวียงหนองหล่ม

เปิดดู 748

+2

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (หนองมโนราห์)...

เปิดดู 337

หอดูนกเวียงหนองหล่ม

เปิดดู 1,268

สะพานชมธรรมชาติ

เปิดดู 838

วิถีไทย วิถียอง

เปิดดู 1,105

หนองมโนราห์

เปิดดู 1,405

วัดพระธาตุทศพลญาณ(วัดป่าหมากหน่อ)

เปิดดู 8,404