เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าแหล่งท่องเที่ยว

หอดูนกเวียงหนองหล่ม

เปิดดู 514

สะพานชมธรรมชาติ

เปิดดู 368

วิถีไทย วิถียอง

เปิดดู 463

หนองมโนราห์

เปิดดู 536

วัดพระธาตุทศพลญาณ(วัดป่าหมากหน่อ)

เปิดดู 517