เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

โครงการครอบครัวล้อมรักปลูกผักกินเอง (เปิดดู 87)

วันที่ (18 พ.ย. 63) เทศบาลตำบลจันจว้า ดำเนินโครงการครอบครัวล้อมรักปลูกผักกินเอง โดย นายอรัญ จินดาธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า ประธานเปิดโครงการฯ ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำเทศบาลตำบลจันจว้า

ภาพกิจกรรม