เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าสินค้า otop

แหนมหมูวันเพ็ญ

เปิดดู 227

ไม้กวาด

เปิดดู 249

ผ้าทอมือ

เปิดดู 217

แคบหมูบัวตอง

เปิดดู 208