เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าสินค้า otop

แหนมหมูวันเพ็ญ

เปิดดู 52

ไม้กวาด

เปิดดู 46

ผ้าทอมือ

เปิดดู 53

แคบหมูบัวตอง

เปิดดู 51