เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าสินค้า otop

แหนมหมูวันเพ็ญ

เปิดดู 831

ไม้กวาด

เปิดดู 820

ผ้าทอมือ

เปิดดู 818

แคบหมูบัวตอง

เปิดดู 787