เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าสินค้า otop

แหนมหมูวันเพ็ญ

เปิดดู 93

ไม้กวาด

เปิดดู 88

ผ้าทอมือ

เปิดดู 96

แคบหมูบัวตอง

เปิดดู 93