เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าสินค้า otop

แหนมหมูวันเพ็ญ

เปิดดู 143

ไม้กวาด

เปิดดู 140

ผ้าทอมือ

เปิดดู 146

แคบหมูบัวตอง

เปิดดู 144