เทศบาลตำบลจันจว้า

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางรัตนา วงศ์ปัญญา
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวธัญกมล ปะทะนมปี
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
นางสาวพีรชญา ไขปัญญา
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ