เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้ากองการศึกษา
นายศตวรรษ ลือเลิศ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวสนธยา ธุวะคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นายสุเมธ ทุนกาศ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม
น.ส.อรุณี ชำนาญ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
น.ส.กนกวรรณ เป็งทานันท์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
น.ส.จารุณี ปิตโต
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น