เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้ากองคลัง
นางอุไรวรรณ์ เป็งสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
น.ส.ชญาน์นันท์ แก้วโน
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นายสมชาย จักรแก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางเกษศิรินทร์ สิงธิสาร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
น.ส.อาภาพร จันทาพูน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
น.ส.เนตรนภา ภิระบรรณ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น