เทศบาลตำบลจันจว้า

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าขั้นตอนบริการ


ขั้นตอนการดำเนินการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์