เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าประมวลจริยธรรม

มาตราฐานประมวลจริยธรรม เทศบาลตำบลจันจว้า