เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าวิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลจันจว้า

จันจว้าเมืองน่าอยู่ เคียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง

เคารพเสียงประชาชน มากล้นผลผลิตทางการเกษตร

ระบบนิเวศแสนสมบูรณ์ ศูนย์การศึกษาและการเรียนรู้