เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าข้อมูลชุมชน
Download File

ส่วนราชการในพื้นที่

Download File

การคมนาคม

Download File

ที่ตั้งและเขตการปกครอง

Download File

ประชากรในเขตพื้นที่เทศบาล

Download File

รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้นำชุมชน