เทศบาลตำบลจันจว้า

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าข้อมูลชุมชน


ส่วนราชการในพื้นที่


รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้นำชุมชน


ประชากรในเขตพื้นที่เทศบาล


การคมนาคม