เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้างบแสดงฐานะการเงิน
[ เปิดอ่าน 111 ครั้ง ]
งบทดลองปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563