เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่จัน (เปิดดู 627)

เทศบาลตำบลจันจว้าเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 22 - 23 มกราคม 2559 ณ โรงเรียน อบต. ศรีค้ำ

ภาพกิจกรรม