เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา นำโดยนายบรรจง ยางยืน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลจันจว้า ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่จัน (เปิดดู 665)

ภาพกิจกรรม