เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore พิมพ์ print


ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจันจว้า

ท่านสามารถตรวจสอบรายการทรัพย์สินได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจันจว้า ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดภายในเดือนธันวาคม 2565 *สิ่งที่ท่านต้องทำการตรวจสอบเบื้องต้น คือ -รายการที่ดิน -สิ่งปลูกสร้าง *หากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ไปจากเดิม หรือพบว่า “ข้อมูลไม่ถูกต้อง” ขอให้ท่านทำการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องภายในเดือนธันวาคม 2565 นี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินภาษี ในปี พ.ศ. 2566 ที่ถูกต้อง ตามช่องทางที่ท่านสะดวก (ในวันและเวลาราชการ) -ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง -โทรศัพท์สอบถามได้ที่ 053-775123 ต่อ 23 งานจัดเก็บรายได้ -สอบถามทาง Line ID : 0642078152

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น