เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore พิมพ์ print


ประสัมพันธ์จากสำนักงานประกันสังคม ลดเงินหักนำส่ง ประกันสังคมทั้งฝ่ายลูกจ้างและนายจ้าง เหลือ 2% จากเดิม 5%