เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore


ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตและท่อประปาปนองเขียว เทศบาลตำบลจันจว้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2