เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore พิมพ์ print


เชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานด้วยใจเที่ยวไปด้วยกันเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม 2561 

เวลา 06.30 ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(สวนสาธารณะหนองมโนราห์)