เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore พิมพ์ print


เชิญร่วมกีฬาจันจว้าคัพ ครั้งที่ 37 ประจำปีงบประมาณ 2561

การแข่งขันกีฬาจันจว้าคัพ ครั้งที่ 37 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 10 - 16 มกราคม 2561

ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลจันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

"กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ"