เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าแผนพัฒนาท้องถิ่น
[ เปิดอ่าน 127 ครั้ง ]
แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจันจว้า