เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าแผนพัฒนาท้องถิ่น
[ เปิดอ่าน 65 ครั้ง ]
แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจันจว้า