เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าแผนพัฒนาท้องถิ่น
[ เปิดอ่าน 66 ครั้ง ]
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจันจว้า