เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าแผนพัฒนาท้องถิ่น
[ เปิดอ่าน 123 ครั้ง ]
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลจันจว้า