เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้างานทรัพยากรบุคคล
[ เปิดอ่าน 70 ครั้ง ]
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล