เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้างานทรัพยากรบุคคล
[ เปิดอ่าน 62 ครั้ง ]
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล