เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้างบแสดงฐานะการเงิน
[ เปิดอ่าน 158 ครั้ง ]
งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563