เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้างบแสดงฐานะการเงิน
[ เปิดอ่าน 175 ครั้ง ]
งบทดลองปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562