เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้าดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญที่4 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจันจว้า (เปิดดู 75)

ภาพกิจกรรม