เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการหลักสูตร (เปิดดู 711)

ภาพกิจกรรม