เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า

ติดต่อสอบถาม

3bb2b928b4b7f8e39a70d3983020b138.png

เทศบาลตำบลจันจว้า ถ.แม่จัน-เชียงแสน เลขที่ 49 ม.2 อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57270

โทรศัพท์ 0-5377-5123 แฟกซ์. 0-5377-5510

อีเมล์. saraban@janjawa.go.th


แผนที่